Bielany Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Informacje dla mieszkańców

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

  [Data ostatniej aktualizacji: 12 kwietnia 2021 r.] Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów**. Mieszkańcy, bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, w dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej. Informujemy, że od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019-2021 została udzielona bonifikata w wysokości 98% na podstawie uchwały nr XXVIII/835/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3888) oraz uchwały nr XLVI/1411/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2591 Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 447 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 43% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy. Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości: zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta); po otrzymaniu informacji o wysokości należności, wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności; złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej; jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy). Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia: zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku; nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej; jeżeli nieruchomość jest już na liście przekształconych nieruchomości - poczekaj na dokument, nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r. Sprawdź, które nieruchomości zostały już przekształcone ** Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Dz. U. poz. 1716. Lista budynków dla których zostało wydane co najmniej jedno zaświadczenie znajduje się w załączeniu. Więcej infoirmacji na stronie - https://warszawa19115.pl/przeksztalcenia

 • Zwiedzaj Warszawę

  Warszawa jest miastem zróżnicowanym i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Aby ułatwić Ci jej poznawanie, przygotowaliśmy specjalne trasy, dzięki którym m.in. zobaczysz miejsca związane ze słynnym kompozytorem Fryderykiem Chopinem, zwiedzisz warszawską Pragę – najbardziej autentyczną dzielnicę stolicy oraz udasz się na spacer śladami socrealizmu czy kultury żydowskiej. Szczgółowe opisy tras i zabytków znajdą Państwo na stronie: https://warsawtour.pl/interesujace-trasy/

 • Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

  Szczegółowe informacje dotyczace stypendiów i wyróżnień m.st. Warszawy znają Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/kultura-turystyka-sport/stypendia-i-wyroznienia-m.st.-warszawy

 • Podatki i opłaty lokalne

  Szczegóły dotyczące: Ustalenia/określenia/korekty wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych; Wydawania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby fizyczne; Wydawania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; Określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych; Ustalenia/określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych; Ustalenia/określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych; Podatków - formularz aktualizacji danych; Podatkowych interpretacji indywidualnych; Wydania zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. znajdą Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne

 • MAR
  17

  Szczepienia przeciw SARS-CoV 2

  Zmiany w harmonogramie szczepień Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia, więcej szczepionek – w II kwartale tego roku zmienia się Narodowy Program Szczepień. Więcej punktów szczepień Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych, wyjazdowych zespołach szczepiących. W II kwartale poszerzy się lista miejsc, w których można będzie się zaszczepić. Szczepionkę będzie można przyjąć w: przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych), szpitalach rezerwowych, szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital), punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy), punktach drive thru, zakładach pracy, aptekach. Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zalecenia-dla-mieszkancow