Aktualności edukacji

 • CZE
  02

  „Ekologiczna zabawka dla smyka” w Przedszkolu nr 422. Rozstrzygnięcie konkursu dzielnicowego

  We wtorek, 10 maja 2022 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Ekologiczna zabawka dla smyka”, zorganizowanego przez nasze Przedszkole oraz Burmistrza Dzielnicy Bielany pana Grzegorza Pietruczuka. Działania na rzecz ekologii nie są nam obce, od lat bierzemy udział w akcjach „Sprzątania Świata” czy „Warszawskim Święcie Drzewa”. W tym roku również staramy się o uzyskanie certyfikatu „Ekokulturalnego przedszkola”. Pozyskaliśmy także fundusze z „Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych”, aby wprowadzić w grupie dzieci pięcioletnich innowację pedagogiczną „Ekologia- ważna sprawa!”. Innowacja ta ma zachęcić do aktywnego poznawania świata przyrody poprzez m.in. obchodzenie nietypowych świąt jak "Dzień Niezapominajki" oraz do konkretnych działań w środowisku i dla środowiska, dzięki którym przedszkolaki rozwiną zainteresowania przyrodnicze oraz postawy proekologiczne. Ponadto bierzemy udział w szeregu inicjatyw związanych z naszym uczestnictwem w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Konkurs „Ekologiczna zabawka dla smyka” skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 6 lat z bielańskich przedszkoli, a jego celem było rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska, wspieranie edukacji ekologicznej oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach pozyskiwanych materiałów wtórnych w codziennym życiu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez dzieci wspólnie z nauczycielem zabawki ekologicznej z materiałów i surowców wtórnych: skrawków tkanin, elementów garderoby, guzików, wełny itp. Oceniając prace, jury brało pod uwagę oryginalność, pomysłowość oraz włożony wysiłek i zaangażowanie. Wybór laureatów był trudny, ponieważ każda praca miała swój urok, była wyjątkowa i niepowtarzalna i co najważniejsze, powstała z surowców wtórnych. W konkursie wzięło udział 14 przedszkoli i wpłynęło 15 zabawek, jury przyznało nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Pan Grzegorz Pietruczuk Burmistrz Dzielnicy Bielany, Pani Sylwia Lacek Zastępczyni Burmistrza oraz Pani Małgorzata Herbich koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polsce. Wszystkim autorom przesłanych zabawek oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i włożony wysiłek. Gratulujemy wspaniałych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział oraz duże zaangażowanie. Opracowanie: Małgorzata Czerwińska, Izabela Brzuszkiewicz

 • CZE
  02

  Podwójny jubileusz Szkoły Podstawowej nr 209

  28 kwietnia bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny mieszcząca się przy alei W. St. Reymonta 25 świętowała 60-lecie istnienia oraz 30-lecie nadania jej imienia patronki. Jubileusz szkoły był okazją do wspominania wydarzeń związanych z historią tej placówki. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września w roku szkolnym 1961/1962. Pierwszych uczniów przywitała pani dyrektor Zofia Roszkowska w budynku przy ul. Staffa 37. We wrześniu 1967 r. szkoła przeniosła się do gmachu przy ul. Żeromskiego 22, a od 1975 r. mieści się przy alei W.St. Reymonta 25. Obchodami dziesięciolecia istnienia szkoły w 1971 r. kierowała pani dyrektor Teresa Kwiatkowska, która zarządzała placówką do 1982 r. Wtedy to funkcję dyrektora powierzono pani Bogumile Gołackiej. To ona zorganizowała uroczyste obchody srebrnego jubileuszu szkoły. W Szkole uczyło się wówczas ponad tysiąc dwustu uczniów, a jej patronem był Roman Bogucki. 1 września 1989 r. funkcję dyrektora objęła pani Wanda Staniszewska. To pod jej kierownictwem obchodziliśmy jubileusz trzydziestolecia i czterdziestolecia pracy szkoły. 7 grudnia 1991 roku, na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli patronką szkoły została Hanka Ordonówna. Jest to jedyna szkoła w Polsce, której patronką jest ta przedwojenna artystka filmowa i kabaretowa, a w czasie II wojny światowej opiekunka „tułaczych dzieci”. W latach 2006-2018 Szkołą kierowała pani Jolanta Krzak. Jej przypadł zaszczyt zorganizowania obchodów pięćdziesięciolecia istnienia placówki. 1 lipca 2018 r. stanowisko dyrektora objęła pani Małgorzata Miller i piastuje je do dzisiaj. Obecnie w Szkole uczy się 759 wychowanków w 34 oddziałach. Kadrę pedagogiczną tworzy 75 nauczycieli, pracuje także 24 pracowników niepedagogicznych. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 209 nigdy nie bała się i nie boi nowych wyzwań. Pomaga uczniom zrozumieć otaczającą rzeczywistość, stoi na straży wartości, uczy patriotyzmu. Co roku organizowana jest akcja „Żywa flaga”. Tradycyjnie też uczniowie biorą udział w akcji „Szkoła do hymnu”. W Szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń. Jest ona otwarta zarówno na potrzeby dziecka zdolnego, jak i tego z trudnościami w nauce i z innymi dysfunkcjami. Rozwój intelektualny ucznia i jego bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne było i jest priorytetem Szkoły. Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom kadry pedagogicznej Szkoła utrzymuje wysoki poziom nauczania. Uczniowie są otoczeni właściwą opieką psychologiczną i medyczną, mają też możliwość korzystania z pomocy doradcy zawodowego. Uczniowie Szkoły odnoszą liczne sukcesy i mogą się poszczycić osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Wśród absolwentów Szkoły jest wielu przedstawicieli świata nauki, kultury, sportu, dziennikarzy i nauczycieli. Rada Pedagogiczna ściśle współpracuje z Radą Rodziców. Zaangażowanie rodziców i ich wytężona praca stanowi istotny element sukcesów Szkoły. Z okazji jubileuszu na terenie Szkoły odbyła się specjalna uroczystość. Uczestniczyły w niej liczne delegacje władz oświatowych, dzielnicowych, delegacje ze szkół, przedszkoli i bielańskich placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele Rady Rodziców, absolwentów, uczniów, emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystość zaszczycili, między innymi: Joanna Fabisiak – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; Sylwia Lacek – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; Ksiądz Piotr Fołtyn – Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny; Ksiądz Władysław Duda – Dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej; Barbara Różewska – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Zofia Paderewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Jacek Chyliński – Dyrektor Osiedla WSM Wawrzyszew. Gości powitała dyrektor Małgorzata Miller, która podkreśliła, że mimo wielu zmian – wprowadzenia nowoczesnych pomocy dydaktycznych, posługiwania się dziennikiem elektronicznym, komputerami, tablicami interaktywnymi – ciągle najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury SP 209. Mottem kadry nauczycielskiej i pracowników pozostają słowa Marii Grzegorzewskiej: „Każde dziecko ma prawo do nauki, a także do sukcesu na miarę jego możliwości”. Aby to osiągnąć Szkoła pracuje zgodnie z hasłem: „Z nami mądrze, przyjaźnie, bezpiecznie.” Uczniowie motywowani są do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczeni odpowiedzialności za efekty swoich działań, za środowisko, naszą planetę. Służą temu rozliczne działania proekologiczne – zbiórka surowców wtórnych, elektrośmieci, sadzenie drzew i krzewów, nauka oszczędzania wody, energii, niemarnowania jedzenia, uczestnictwo w akcji „Rowerowy maj”. W ramach uczenia empatii i wrażliwości na potrzeby ludzi szeroką działalność prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu, które realizuje między innymi program „Pola nadziei”. Szkoła reaguje na bieżące problemy, dlatego zbierane są dary dla mieszkańców Ukrainy objętej wojną, nowi uczniowie, którzy są uchodźcami wojennymi zostali otoczeni troskliwą opieką psychologiczną i materialną. Organizowane są także akcje na rzecz schronisk dla zwierząt. W bieżącym roku szkolnym, Konstancja, uczennica klasy szóstej otrzymała zaszczytny tytuł „Ósemeczki” w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają placówkę, szczególnie władzom Dzielnicy Bielany z Burmistrzem panem Grzegorzem Pietruczukiem i Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania panią Zofią Gajewicz. Po przemówieniu pani Małgorzaty Miller głos zabrali także Pani Joanna Fabisiak – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany i Pani Barbara Różewska – Prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna. Goście obejrzeli występ przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli - Pana Piotra Dąbrowskiego oraz Pań Karoliny Rumianowskiej i Klaudii Wiśniewskiej. Sceny ilustrujące codzienne życie szkoły opowiedziane wierszem przeplatały się z piosenkami patronki szkoły Hanki Ordonówny. Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, a na zakończenie otrzymali na pamiątkę jubileuszu Szkoły ekologiczne torby z wyhaftowanym numerem Szkoły. Agnieszka Gotowiec

 • CZE
  02

  Rozstrzygnięcie III edycji dzielnicowego konkursu „Zabawy parateatralne w języku angielskim”

  Miło jest nam poinformować, że 28 kwietnia br. w Przedszkolu nr 307 „Wesołe Ekoludki” odbyło się rozstrzygnięcie III edycji dzielnicowego konkursu „Zabawy parateatralne w języku angielskim”. Organizatorem tego wydarzenia było Przedszkole na Księgarzy oraz Urząd Dzielnicy Bielany. W konkursie wzięło udział sześć bielańskich przedszkoli. Zadaniem uczestników było przygotowanie inscenizacji w języku angielskim o dowolnej tematyce. W trakcie przeglądu dzieci zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne, aktorskie i językowe, które były na bardzo wysokim poziomie. Jednakże najważniejsze było to, że przedszkolaki uczestniczyły w radosnej i spontanicznej zabawie językowej, pełnej ciekawych eksperymentów oraz naturalnego naśladownictwa. Decyzją komisji zwycięzcami konkursu zostało Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina” w inscenizacji pt. „Who took the cookie?” oraz Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały” w inscenizacji pt. „If you are happy”. Najlepsze zespoły wystąpiły w prezentacji finałowej na terenie przedszkola, w trakcie której mieliśmy przyjemność gościć Pana Grzegorza Pietruczuka - Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz Panią Sylwię Lacek – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany. Występ laureatów został poprzedzony przedstawieniem pt. „Three little pigs” w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 307, jako gospodarza imprezy. Konkurs okazał się świetną okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz stworzył możliwość wzajemnej integracji między dziećmi z innych bielańskich placówek . Dzięki temu przedsięwzięciu została nawiązana współpraca między przedszkolami, która z pewnością zaowocuje w przyszłości nowymi pomysłami na wspólne projekty zachęcające do nauki języka angielskiego. Wszystkie przedszkolaki oraz nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu, otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz upominki od Burmistrza Dzielnicy Bielany. Zwieńczeniem imprezy był pyszny, zdrowy poczęstunek.

 • MAJ
  19

  Międzynarodowy Dzień Tańca

  29 kwietnia, w Przedszkolu nr 236 „Mali Odkrywcy” obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. W tym dniu dzieci z grupy VI miały możliwość przebrać się w wybrane przez siebie stroje oraz zapoznać się z elementami tańca poszczególnych regionów. Przedszkolaki z grupy VI wspólnie z grupą V obejrzały występ muzyczno – taneczny przygotowany przez swoich kolegów i koleżanki z grupy. Szczęśliwi wykonawcy oraz oglądający przeszli do kolejnych aktywności, w których to mogli odtworzyć samodzielnie poznane wcześniej rodzaje tańców. Dzieci miały możliwość wspólnie wymienić się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w tematyce Międzynarodowego Dnia Tańca. Wszystkim aktywnościom towarzyszyła dobra zabawa oraz uśmiech.

 • MAJ
  19

  Zajęcia Multisport

  Starszaki z Przedszkola Nr 236 „Mali Odkrywcy” otrzymały możliwość uczestnictwa w projekcie sportowym – Multisport, który finansowany jest przez Urząd Dzielnicy Bielany. Są to zajęcia sportowe – holistyczne, rozwijające dzieci. Mają charakter ukierunkowanej zabawy, w której przeplatane są elementy korektywy, integracji sensorycznej oraz zabaw ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu. W ramach realizacji projektu dzieci poznają elementy akrobatyki, gimnastyki sportowej, tańca, gier zespołowych, szermierki, lekkiej atletyki. Zajęcia realizowane są w formie gier i zabaw, w których to wykorzystywane są różne przybory oraz przyrządy zwiększające atrakcyjność zajęć. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do aktywności, pokazanie korzyści płynących z ruchu oraz ukształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 • MAJ
  06

  „Poranek autorski w Przedszkolu 307”

  Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich dzieci z Przedszkola 307 "Wesołe Ekoludki" z grupy "Żyrafki" zorganizowały poranek autorski podczas, którego prezentowały wykonane przez siebie książki. Każde dzieło opowiadało o jego autorze i dzięki temu dzieci dowiedziały się więcej o sobie, np. że niektórzy lubią lato i zimne lody, a inni nie lubią kiedy słońce razi je w oczy, jedni uwielbiają przyrodę, a inni mają alergię na pyłki roślin. Gdyby nie wiedza zaczerpnięta z książek, pewnie nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. Jednak książka to nie tylko wiedza i nauka, ale przytaczając słowa Wisławy Szymborskiej: " czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wyjątkowego dnia w naszych mediach społecznościowych. Opracowały: Monika Rostek i Renata Zawilińska nauczycielki z Przedszkola 307

 • KWI
  29

  Marzec w „Kasztanowym Ludku”

  Marzec to miesiąc, w którym przychodzi wiosna. Przedszkolaki z „Kasztanowego Ludka” nie mogły się doczekać na jej przywitanie. Z okazji zbliżającego się pierwszego dnia wiosny dzieci z przedszkola 340 w raz nauczycielami, w swoich grupach wykonały kolorowe marzanny, kierując się pomysłem i kreatywnością. Kiedy nadszedł długo wyczekiwany Pierwszy Dzień Kalendarzowej Wiosny, obchodzony 21 marca, dzieci wyruszyły z przygotowaną przez siebie marzanną na spacer po okolicy przedszkola. Podczas spaceru pożegnały zimę, a przywitały wiosnę śpiewając piosenkę „Maszeruje wiosna”. 21 marca Kasztanowe Ludki z przedszkola 340 uczciły Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego dnia wszystkie dzieci i nauczycielki przyszły do przedszkola w kolorowych skarpetach nie do pary, aby w ten sposób wyrazić tolerancję i solidarność z osobami z Zespołem Downa. Tego dnia dzieci wykonały prace plastyczną, ozdabiając dowolną techniką naszkicowaną skarpetę. Następnego dnia 22 marca odbył się pokaz mody ekologicznej pod tytułem „Zielono mi”, z organizowany przez młodsze grupy, czerwoną i żółtą. Celem pokazu było kształtowanie postaw proekologicznych, zwrócenie uwagi na możliwość umiejętnego wykorzystania surowców wtórnych takich jak: gazety, słoma, plastikowe reklamówki, a także płyty CD, a przede wszystkim rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Dzieci wcielając się w rolę modelek i modeli, prezentowały ekologiczne stroje na wybiegu. W pokazie wzięły udział również nauczycielki z naszego przedszkola, których stroje były zaprojektowane i wykonane przez dzieci. W ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w celu promowania czytelnictwa w śród najmłodszych, dnia 11 marca w grupach starszych odbyło się spotkanie autorskie z Panią Ewą Bolesta - Mroczek. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak powstaje książka, a także jakie inne osoby oprócz autora, są zaangażowane w jej powstawanie. Podczas spotkania pani Ewa przeczytała dzieciom fragment swojej książki pod tytułem „Ogród pełen emocji”. Na zakończenie każde dziecko otrzymało książkę z imienną dedykacją. W ramach realizacji jednego z zadań planu rocznego „Poznaję zawody, planuję swoją przyszłość”, grupy starsze odwiedził pan lekarz, prezentując swój zawód dzieciom. Podczas warsztatu opowiedział o zawodzie lekarza, zaprezentował atrybuty potrzebne do jego wykonywania. Na koniec wizyty każdy przedszkolak miał możliwość sprawdzenia na sobie jak działa stetoskop, posłuchać bicia własnego serduszka. Wywarło to na dzieciach ogromne wrażenie. Dzieci z grupy czerwonej realizowały zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej. Miały okazję poznać wiele ciekawych zawodów. Gościły u siebie przedstawicieli takich zawodów jak: bankowiec; pilot; stewardessa; fotograf; projektant krajobrazu i krawcowa. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym zajmują się przedstawiciele danych zawodów, mogły uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania, przyjrzeć się z bliska, jak wygląda kabina lotnicza pilota, prawdziwa maszyna do szycia czy jak działa starodawny aparat fotograficzny. Dzieci z zaciekawieniem słuchały krótkich pogadanek i wspominały jeszcze długo odwiedziny tak ciekawych gości. 29 marca odbyły się kolejne zajęcia z cyklu warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem dzieci nauczyły się jak udzielić pomocy w przypadku zakrztuszenia i zadławienia. Dzięki specjalnej kamizelce Act Fast mogły w realistyczny i bezpieczny sposób ćwiczyć uderzenia w plecy oraz uciski brzuszka. Dzieci bardzo chętnie wcielały się w rolę zarówno osoby poszkodowanej jak i udzielającej pomocy. W tymże miesiącu grupa niebieska realizowała program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Miał on na celu: zwiększenie świadomości wśród dzieci i dorosłych, jak szkodliwy jest wpływ dymu na zdrowie człowieka, oraz ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Podczas zajęć kasztanowe ludki dowiedziały się, co to jest dym i jakie są jego źródła. Zdobyły wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów przez dorosłych, a na zakończenie wykonały ramkę z napisem: Proszę nie pal przy mnie.

 • KWI
  29

  Wiosna zawitała do przedszkola nr 421

  Pierwszy dzień wiosny 21 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Wszystkie sale przedszkolne nabrały wiosennych barw, a w kącikach przyrodniczych zakwitły pierwsze zwiastuny wiosny. Dzieci z wielką radością przywitały Panią Wiosnę. Chętnie uczestniczyły w zabawach tematycznych oraz tworzyły wiosenne prace plastyczne. Najwięcej radości sprawiło im poszukiwanie wiosny w plenerze! Topienie Marzanny marca w parku przy Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” odbyło się „Topienie Marzanny”. Wydarzenie nawiązywało do polskiej tradycji ludowej – pożegnania się z Zimą i powitania upragnionej Wiosny. Na przedszkolaki czekało mnóstwo atrakcji: wiosenny taniec, zabawy z chustą animacyjną, zabawy muzyczno-ruchowe oraz wspólne odśpiewanie piosenek tematycznych. Najważniejszym punktem programu tego wydarzenia był wspólny marsz z Marzannami. Dzieci z uśmiechem na twarzy i z piosenką na ustach żegnały zimę i zapraszały długo wyczekiwaną wiosnę. Wiosenne przedstawienie Dzieci z grupy V pod okiem swoich Pań wspólnie przygotowały przedstawienie pod tytułem „Powitanie wiosny”. Na przedstawienie zaprosiły swoich młodszych kolegów oraz koleżanki. Dzieci wcieliły się w różnorodne postaci: motylki, niedźwiadki, bociany. Na scenie nie zabrakło również samej Pani Wiosny! Podczas występu Smerfy zaprezentowały dwa układy taneczne: taniec motyli do utworu klasycznego oraz pełen energii i ekspresji taniec grupowy, będący zwieńczeniem całego występu. Miały również okazję do zaprezentowania swoich muzycznych umiejętności poprzez instrumentalizację utworu „Walc Kwiatów” Czajkowskiego z wykorzystaniem instrumentarium Orff’a. Był to piękny moment obcowania z muzyką klasyczną, uwrażliwiania dzieci na jej piękno. Spektakl bardzo podobał się przedszkolakom, a kolorowe stroje oraz dekoracje przywodziły na myśl prawdziwą, kwitnącą wiosnę.

 • KWI
  29

  Przedszkole nr 301 „Zaczarowany Świat” sprząta „Park Olszyna”

  Dnia 22.04.2022 r. z okazji Światowego Dnia Ziemi grupa „Tygrysy” i „Sowy” z Przedszkola nr 301 „Zaczarowany Świat” wybrały się do pobliskiego Parku Olszyna. Podczas spaceru dzieci miały za zadanie odnajdywanie kopert, w których ukryte były zagadki i zadania do rozwiązania związane z ekologią. Następnie przedszkolaki wzięły udział w sprzątaniu Parku. Dzieci dostały rękawice ochronne i worki na odpady. Śmieci nie brakowało! Wszyscy bardzo zaangażowali się w tę akcję i starali się jak najdokładniej wykonać swoje zadanie. Opracowała Katarzyna Karczewska

 • KWI
  28

  Projekt edukacyjny książka „Baśnie bajki, bajeczki” w Przedszkolu nr 236 „Mali Odkrywcy”

  Książki posiadają niesamowitą wartość, rozwijają mowę, myślenie oraz pamięć, dlatego postanowiłam zrealizować projekt książka „Baśnie, bajki, bajeczki” i przez okres dwóch tygodni pracować właśnie tą metodą w grupie dzieci 3-letnich. Założeniem programu było kształtowanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, poznawanie utworów literatury dziecięcej m.in. opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka, ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych. Przedszkolaki brały udział w wielu zajęciach, grach i ćwiczeniach przygotowanych przez nauczycielkę realizującą projekt, jak również zaproszonych gości- nauczycieli P236. Do projektu zaangażowali się również Rodzice, którzy wspólnie z dziećmi włączyli się do projektu poprzez promowanie czytelnictwa w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wspólne czytanie było źródłem inspiracji dla wielu form aktywności intelektualnej i artystycznej, ale także formą relaksu. Przyniosło dużo radości o czym świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci. Opracowała: Marta Tabaka