Dyżury Radnych

Okręg nr I
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
 

Alicja Chęcińska – Koalicja Obywatelska

 • Komisja Mieszkaniowa; 
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Kontakt:
tel.: (+48) 668 744 998
e-mail: al.checinska@gmail.com; achecinska@radni.um.warszawa.pl

Stefan Kulesza – Prawo i Sprawiedliwość

 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Komisja Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Ochrony Środowiska;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
tel. (+48) 578 880 380
e-mail: skulesza@radni.um.warszawa.pl

Daniel Pieniek – Koalicja Obywatelska

 • Przewodniczący Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Kultury i Promocji;
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
tel. (+48) 507 699 046
e-mail: danielpieniek@gmail.com

Ewa Turek – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji;
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Kontakt
tel. (+48) 502 221 879
e-mail: eturek@radni.um.warszawa.pl

Jan Zaniewski – Prawo i Sprawiedliwość

 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Komisja Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Ochrony Środowiska;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
e-mail: jzaniewski@wp.pl


Okręg nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna
 

Wojciech Borkowski – Koalicja Obywatelska

 • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
 • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
tel. (+48) 601 323 263
e-mail: borkowskiw@op.pl

Natalia Krupa – Koalicja Obywatelska

 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Rewizyjna;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
e-mail: nkrupa@radni.um.warszawa.pl

Monika Szadkowska – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej;
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty;
 • Komisja Kultury i Promocji;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
e-mail: mszadkowska@radni.um.warszawa.pl

Piotr Walas – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Komisja Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Mieszkaniowa;
 • Komisja Rewizyjna;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
tel. (+48) 512 732 223
e-mail: inzynierpiotrwalas@gmail.com

Ryszard Zakrzewski – Prawo i Sprawiedliwość

 • Komisja Kultury i Promocji;
 • Komisja Mieszkaniowa;
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
e-mail: rzakrzewski@radni.um.warszawa.pl


Okręg nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Maciej Chmielewski – Koalicja Obywatelska

 • Przewodniczący Rady;
 • Komisja Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Ochrony Środowiska.

Kontakt:
e-mail: bielany.wor@.um.warszawa.pl

Karolina Dłuska – Prawo i Sprawiedliwość

 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisja Kultury i Promocji;
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego. 

Kontakt:
e-mail: karolinadluska@wp.pl

Krystian Lisiak – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska;
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petyci;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Kontakt:
tel.: (+48) 531 583 665
e-mail: lisiak.km@gmail.com

Ilona Popławska – Koalicja Obywatelska

 • Przewodnicząca Komisji Oświaty;
 • Komisja Kultury i Promocji;
 • Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Kontakt:
e-mail: ipoplawska@radni.um.warszawa.pl

Marcin Włodarczyk – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Rewizyjna;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego.

Kontakt:
e-mail: mwlodarczyk@radni.um.warszawa.pl


Okręg nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młociny


Anna Czarnecka – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Wiceprzewodnicząca Rady;
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej. 

Kontakt:
e-mail: ancho@wp.pl

Agnieszka Gola – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisja Ochrony Środowiska;
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
tel. (+48) 501 180 098 
e-mail: agn.gola@gmail.comagola@radni.um.warszawa.pl

Sylwia Lacek – Koalicja Obywatelska (mandat wygaszony Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2021 r.)

Jan Strzeżek – radny niezrzeszony

 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisja Oświaty;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
e-mail: jlstrzezek@gmail.com

Piotr Cezary Ślaski – Koalicja Obywatelska

 • Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
e-mail: pslaski@radni.um.warszawa.pl

Aleksandra Szymańczyk 

 • Komisja Rewizyjna;
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Ochrony Środowiska.

Kontakt:
e-mail: aleksandraszymanczyk@gmail.com


Okręg nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa – Placówka

Lech Chęciński – Koalicja Obywatelska

 • Wiceprzewodniczący Rady;
 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Komisja Budżetu i Inwestycji;
 • Komisja Ochrony Środowiska.

Kontakt:
e-mail: lchecinski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Radziejewska – Koalicja Obywatelska

 • Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Kultury i Promocji;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
tel.: (+48) 606 919 655
e-mail: j.radziejewska@poczta.onet.pl

Radosław Sroczyński – Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji;
 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego. 

Kontakt:
tel.: (+48) 608 551 416
e-mail: rsroczynski@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tomaszewska – Prawo i Sprawiedliwość

 • Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego;
 • Komisja Samorządowa i Dialogu Społecznego;
 • Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej;
 • Komisja Sportu i Rekreacji;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:
e-mail: jtomaszewska@radni.um.warszawa.pl

Iwona Walentynowicz –  Stowarzyszenie „Razem dla Bielan”

 • Wiceprzewodnicząca Rady;
 • Komisja Kultury i Promocji; Komisja Ochrony Środowiska;
 • Komisja Sportu i Rekreacji.

Kontakt:
e-mail: iwalentynowicz@radni.um.warszawa.pl