Bielany Dzielnica m.st. Warszawy

 • Filmowa Stolica Lata na Bielanach

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -

  Filmowa Stolica Lata wraca na Bielany. W tym roku seanse zaplanowaliśmy w każdy wakacyjny czwartek na terenie rekreacyjnym przy stacji metra Słodowiec. Będzie można obejrzeć m.in. „Czas mroku”, „Operację Argo” i „Spider-Mana”.

Tablica informacyjna

Informacje dla mieszkańców

 • MAJ
  27

  Uchwała Nr 179/XLII/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz. 13139) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Brzeziny - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 164/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 106/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 10 osób. Termin wyborów wyznacza się na dzień 20 września 2022 r. – pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Wrzeciono 9 w Warszawie. § 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie: Chęcińska Alicja; Czarnecka Anna; Dłuska Karolina; Gola Agnieszka; Kulesza Stefan; Pieniek Daniel; Strzeżek Jan; Szymańczyk Aleksandra; Turek Ewa; Zaniewski Jan. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na portalach internetowych prowadzonych lub administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i przez wywieszenie na terenie objętym działaniem Samorządu Mieszkańców Brzeziny, najpóźniej na 30 dni przed dniem 20 września 2022 r. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Maciej Chmielewski Uzasadnienie do Uchwały Nr 179/XLII/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy W związku z rekomendacją Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wnioskiem Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Brzeziny - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 164/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 106/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy. Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Maciej Chmielewski

 • KWI
  29

  Utrudnienia w pracy kas 2 i 4 maja

  Szanowni Państwo, od 30 kwietnia do 4 maja będą trwały prace nad unowocześnieniem aplikacji Jednolitego Systemu Podatkowego. Dla Mieszkańców oznacza to brak możliwości wnoszenia opłat za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, a także opłaty skarbowej (pełnomocnictwa, poświadczenia za zgodność, zaświadczenia, opłaty USC). Opłaty paszportowe, za prawa jazdy, rejestracja pojazdów, opłaty geodezyjne można będzie wnosić jak zawsze (wyjątkiem są np. pełnomocnictwa). Przypominamy, że w dniu 2 i 4 maja czynna jest filia Poczty Polskiej mieszcząca się w budynku urzędu, gdzie można wnieść wszystkie opłaty, jak również: podatki przelewem na rachunek w Banku Handlowym S.A., odbiorca: Urząd m.st. Warszawy: numer indywidualny lub numer ogólny: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 opłatę skarbową przelewem na rachunek na rachunek w Banku Handlowym S.A., odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, numer 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Prosimy o wskazanie tytułu płatności. Przepraszamy za niedogodności.

 • KWI
  15

  Przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego stanowiącego własność m.st. Warszawy

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie: https://bip.warszawa.pl

 • KWI
  14

  Zmiany w nadawaniu numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

  Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, od 19 kwietnia 2022 r. mogą załatwić sprawę po pobraniu numerka w urzędzie lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 • KWI
  11

  Zmiany w punktach wydawania odzieży

  Punkt wydawania odzieży dla gości z Ukrainy działa do 13 kwietnia do godziny 18:00.