Bielany Dzielnica m.st. Warszawy

 • Filmowa Stolica Lata na Bielanach

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -

  Filmowa Stolica Lata wraca na Bielany. W tym roku seanse zaplanowaliśmy w każdy wakacyjny czwartek na terenie rekreacyjnym przy stacji metra Słodowiec. Będzie można obejrzeć m.in. „Czas mroku”, „Operację Argo” i „Spider-Mana”.

Tablica informacyjna

Informacje dla mieszkańców

 • STY
  24

  Program Bezpieczna Dzielnica

  Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

 • WRZ
  26

  Pomiary pól elektromagnetycznych

  Informujemy, że na stronie internetowej: www.networks.pl publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 • STY
  10

  Nieruchomość u zbiegu ulic J. Kasprowicza i T. Nocznickiego przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

  Prezydent m.st. Warszawy informuje, że 5 stycznia 2024 r. na stronie internetowej um.warszawa.pl zamieszczony został wykaz nr BM-WV-D2-3/2024 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany u zbiegu ulic J. Kasprowicza i T. Nocznickiego, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1M/00437311/9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 276 o powierzchni 4 589 m2 w obrębie 7-07-02. Wykaz został również wywieszony na 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO). Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieogranizonego_nieruchomosci.htm Mapa: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

 • LIS
  02

  Spotkanie wyborcze do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023-2028

  Zgodnie §6 ust. 6 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 244/LVI/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmienionej uchwałą Nr 252/LVII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19 września 2023 r., uprzejmie zapraszam na spotkanie wyborcze, podczas którego zostaną zaprezentowani przedstawiciele mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023 – 2028. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00, w sali widowiskowej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. A Jarzębskiego). Zgodnie z §9 Statutu „spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami – głosuje na trzy osoby”. Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z §4 ust. 4: „Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na terenie Dzielnicy Bielany”. W związku z powyższym karty do głosowania będą wydawane wyłącznie osobom, które okażą dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w §4 ust. 4 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany. Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk

 • WRZ
  12

  Wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo - 20 września 2023 roku godzina 18.00

  W siedzibie Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr. Aleksandra Landy Szkoły Filialnej im. Zygmunta Sokołowskiego przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie.