Bielany Dzielnica m.st. Warszawy

 • Filmowa Stolica Lata na Bielanach

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -

  Filmowa Stolica Lata wraca na Bielany. W tym roku seanse zaplanowaliśmy w każdy wakacyjny czwartek na terenie rekreacyjnym przy stacji metra Słodowiec. Będzie można obejrzeć m.in. „Czas mroku”, „Operację Argo” i „Spider-Mana”.

Tablica informacyjna

Informacje dla mieszkańców

 • Nowe zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika

  Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także trwającymi pracami zmierzającymi do stworzenia Jednolitego Systemu Podatnika, z dniem 25.05.2018 r. wyłączony zostaje dostęp do portalu e-podatki dla mieszkańców dzielnicy Bielany. Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej platformy ePUAP dostępne są pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/epuap-elektroniczna-platforma?redirect=%2Fhome Ponadto uprzejmie informujemy, iż naliczaniem i poborem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, tel. (+48) 22 443 09 00, (+48) 22 443 09 01 Zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika po uprzednim umówieniu wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl lub mailowo rezerwacje.COP@um.warszawa.pl Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat.cop@um.warszawa.pl lub przez E-PUAP Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl https://warszawa19115.pl Kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia dostępne są na stronie https://deklaracje2020.um.warszawa.pl Obsługa telefoniczna prowadzona jest pod numerem 19115. Centrum Obsługi Podatnika (COP), ul. Obozowa, 01-161 Warszawa tel. (+48) 22 443 09 00, (+48) 22 443 09 01 mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

  [Data ostatniej aktualizacji: 12 kwietnia 2021 r.] Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów**. Mieszkańcy, bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, w dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej. Informujemy, że od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019-2021 została udzielona bonifikata w wysokości 98% na podstawie uchwały nr XXVIII/835/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3888) oraz uchwały nr XLVI/1411/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2591 Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 447 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 43% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy. Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości: zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta); po otrzymaniu informacji o wysokości należności, wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności; złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej; jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy). Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia: zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku; nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej; jeżeli nieruchomość jest już na liście przekształconych nieruchomości - poczekaj na dokument, nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r. Sprawdź, które nieruchomości zostały już przekształcone ** Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Dz. U. poz. 1716. Lista budynków dla których zostało wydane co najmniej jedno zaświadczenie znajduje się w załączeniu. Więcej infoirmacji na stronie - https://warszawa19115.pl/przeksztalcenia

 • Zwiedzaj Warszawę

  Warszawa jest miastem zróżnicowanym i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Aby ułatwić Ci jej poznawanie, przygotowaliśmy specjalne trasy, dzięki którym m.in. zobaczysz miejsca związane ze słynnym kompozytorem Fryderykiem Chopinem, zwiedzisz warszawską Pragę – najbardziej autentyczną dzielnicę stolicy oraz udasz się na spacer śladami socrealizmu czy kultury żydowskiej. Szczgółowe opisy tras i zabytków znajdą Państwo na stronie: https://warsawtour.pl/interesujace-trasy/

 • Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

  Szczegółowe informacje dotyczace stypendiów i wyróżnień m.st. Warszawy znają Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/kultura-turystyka-sport/stypendia-i-wyroznienia-m.st.-warszawy

 • Podatki i opłaty lokalne

  Szczegóły dotyczące: Ustalenia/określenia/korekty wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych; Wydawania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby fizyczne; Wydawania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; Określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych; Ustalenia/określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych; Ustalenia/określenia/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych; Podatków - formularz aktualizacji danych; Podatkowych interpretacji indywidualnych; Wydania zaświadczenia o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. znajdą Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne