null

Zostań członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nadanego uchwałą Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r., Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025.

  1. Członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwanej dalej Radą Seniorów, może zostać osoba mająca stały adres zamieszkania  na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania.
  2. Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela mieszkańców - członków Rady Seniorów, może dokonać grupa co najmniej 15 osób powyżej 60 lat, mająca stały adres zamieszkania na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który zawiera: 
  • dane kandydata,
  • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,
  • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  • listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych poświadczonej podpisem.

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 15 – 30 czerwca 2022 r., w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, parter stanowisko nr 49, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku: 8:00 – 16:00).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia pod numerami tel.: (+48) 22 32 54 409, (+48) 22 32 54 389 lub poprzez e–mail: bielany.wsz@um.warszawa.pl

Załączniki: