null

Znasz miejsce przyjazne seniorom? Zgłoś je do konkursu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizatorami konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” są: Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej.

Realizacja konkursu promującego instytucje zainteresowane potrzebami osób starszych - z wyłączeniem podmiotów, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów - jest jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie m.st. Warszawy, które są otwarte na potrzeby osób starszych. Promujemy miejsca bez barier architektonicznych, oferujące atrakcyjne i praktyczne dla seniorów zniżki oraz ulgi. Jakość świadczonych usług (płatnych i bezpłatnych) wychodzi poza standardową komunikację z konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób starszych. Potencjalni laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością. Ważne jest aby personel był przeszkolony i poinformowany o tym jak komunikować się z seniorami. Uprzejmość i chęć rozwiazywania problemów, choćby poprzez udzielanie prawdziwych i szczegółowych informacji jest kluczowa.

Ideą konkursu jest zmienianie świadomości społeczeństwa, instytucji i biznesu poprzez promowanie pozytywnego pro-seniorskiego podejścia, poprzez wyróżnianie tych placówek, które w swojej działalności spełniają wymienione kryteria.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną mapą Miejsc Przyjaznych Seniorom, Mapa przedstawia laureatów wszystkich 5 edycji konkursu: https://senioralna.um.warszawa.pl/Miejsca%20Przyjazne%20Seniorom

Harmonogram działań:

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są, w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, adresowane do: Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie, ul. kruczkowskiego 2, do 30 września danego roku kalendarzowego (liczy się data wpływu),
 2. Ocena formalna wniosków przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz przekazanie wniosków do rad seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy dokonywane jest do 15 października danego roku kalendarzowego.
 3. Rozpatrzenie wniosków przez rady seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy dokonywane jest w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
 4. Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu certyfikatów zostaje podjęta w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego
 5. Uroczysta gala z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na wiosnę 2021 roku.

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu. Wnioski można składać do dnia 30 września 2020 roku. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji, podmiotów gospodarczych i organizatorów wydarzeń (na terenie m.st. Warszawy) zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Jeżeli chcą Państwo promować konkurs na swojej stronie lub profilu Facebook, zachęcamy do zamieszczenia plakatu (plik do pobrania w załączeniu).

W załączeniu zestaw dokumentacji, tj.:

 • Regulamin konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom",
 • Wniosek o przyznanie certyfikatu - załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • Wniosek o przyznanie indywidualnego wyróżnienia - załącznik nr 1a do Regulaminu,
 • Karta oceny formalnej - załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • Uzasadnienie - załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • Ocena kapituły konkursu - załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

 

Załączniki: