null

Zmiany użyteczne i w zgodzie z naturą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tym razem pod lupę wzięliśmy chodnik w parku Harcerskiej Poczty Polowej PW. Dotychczasowy wysłużony, zamieniliśmy na nowy ziemno-żwirowy. Takie rozwiązanie jest jednocześnie przyjazne dla korzeni drzew i wygodne dla spacerowiczów.

Uzupełniliśmy również nawierzchnie ziemno-żwirowe w parku Stawy Kellera. Ścieżki przepuszczalne stosujemy tam, gdzie zastosowanie tradycyjnego chodnika mogłoby się wiązać z naruszeniem systemu korzeniowego drzew.

Po takich ścieżkach spacerujecie również w parku Kępa Potocka oraz na skwerze im. J. Jarnuszkiewicza.

cztery połączone ze sobą obrazki ukazujące zmianę nawierzchni w parku z chodnika wyłożonego kostką brukową na chodnik usypany z warstwy ziemno-żwirowej