null

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ze względów bezpieczeństwa i troski o zdrowie naszych mieszkańców i pracowników w budynku Urząd Dzielnicy Bielany zostały wprowadzone zmiany organizacyjne.

 • od 16 marca do odwołania będzie zamknięty Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Bielany. Najbliższy Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście jest przy ulicy Andersa 5, gdzie od 16 marca będzie można załatwić wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji urodzeń i zgonów.
 • dokumenty finansowe i inną korespondencję do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prosimy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@dbfobielany.waw.pl,
 • prosimy mieszkańców aby w miarę możliwości dokonywali płatności w formie bezgotówkowej,
 • prosimy o rozważenie przełożenia osobistej wizyty w urzędzie i wykorzystanie telefonicznych lub elektronicznych form kontaktu:

INFORMACJA OGÓLNA:
- tel.: (+48) 22 443 47 00; sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl
numery telefonów do poszczególnych wydziałów: http://bielany.waw.pl/pa…/1259,zalatw-sprawe-w-urzedzie.html

 • Przypominamy, że kwestie podatkowe zostały scentralizowane i przeniesione z dzielnicy do Centrum Obsługi Podatnika, czyli podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
  Centrum Obsługi Podatnika (COP), ul. Obozowa, 01-161 Warszawa,tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01, mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl. Więcej informacji: http://bielany.waw.pl//page/1185,podatki.html
 • w Urzędzie Dzielnicy zainstalowano trzy dozowniki z płynem antyseptycznym dostępnym dla mieszkańców i pracowników. Pracownicy zostali wyposażeni w pojemnik płynu antyseptycznego po jednym na dwa stanowiska oraz lateksowe rękawiczki. Wkrótce zostaną zainstalowane przesłony oddzielające interesantów od pracowników na salach obsługi mieszkańców.
 • zgodnie z zaleceniami rozmieszone zostały również plakaty związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 • zwiększono częstotliwość odkażania środkami dezynfekującymi powierzchni roboczych oraz wind w budynku.

Zachęcamy również do odwiedzenia specjalnej strony internetowa Urzędu m.st. Warszawy - http://www.um.warszawa.pl/koronawirus/

 • aktualności
 • informacje i zalecenia
 • edukacja
 • obsługa mieszkańców

Nasze działania mają charakter profilaktyczny.

----

Informacje nt. koronawirusa w Polsce i zaleceń dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby: Główny Inspektorat Sanitarny | www.gis.gov.pl oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie | www.pssewawa.pl

Poniżej został zamieszczony pakiet informacyjny dla Seniorów - zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Załączniki: