null

Złote Gody na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwoje uśmiechniętych seniorów trzymających się za ręce

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk zawiadamia o planowanej jesienią 2022 roku, uroczystości dla mieszkańców Dzielnicy Bielany Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1972 roku i chciałyby uczestniczyć w uroczystości, proszone są o zgłoszenie swojego jubileuszu w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W tym celu należy:

  1. pobrać druk zgłoszenia „Złote Gody 2022” (z załącznikiem: „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody”), dostępny w punkcie informacyjno – kancelaryjnym, w sali obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29.
  2. złożyć wypełniony i podpisany przez oboje małżonków druk zgłoszenia wraz z załączoną „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody”, w okienku kancelaryjnym (Informacja) w sali obsługi mieszkańców Urzędu lub przysłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, z dopiskiem „Złote Gody”.

Formularze:

Możliwość złożenia osobiście do dnia 31 sierpnia 2022 roku, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz.: 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w  godz. 08:00 – 16:00) 

Szczegółowe informacje:

Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
tel.: (+48) 22 44 34 700 wew. 409 / 386 / 393 / 399 / 387

Załączniki: