null

Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 23-25 września 2002 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbył się Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego wszystkich polskich uniwersytetów.

Tematem Zjazdu było "Prawo do dobrej administracji". Spotkanie zorganizował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Gmina Warszawa-Bielany, jako gospodarz terenu na którym ma swoją siedzibę Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, była współorganizatorem powyższej imprezy.

Burmistrz Gminy pan Karol Szadurski oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Markiewicz spotkali się drugiego dnia obrad z uczestnikami Zjazdu. Burmistrz K. Szadurski przedstawił charakterystykę Gminy, z kolei Przewodniczący S. Markiewicz poruszył zagadnienie zmian w samorządach lokalnych, które wprowadza Ustawa o ustroju m. st. Warszawy. Spotkanie było okazją do kontaktu nauki z praktyką.
Jego Magnificencja prof. dr hab. Roman Bartnicki - Rektor UKSW, pan prof. dr hab. Zbigniew Cieślak oraz pan prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy i Burmistrza Gminy pamiątkowe medale w dowód uznania dla ich wkładu w rozwój Gminy Warszawa-Bielany.