null

Zima w mieście 2013

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od dnia 28 stycznia do 08 lutego 2013 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie "Zima w mieście 2013" organizowanym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

ej zimy w Dzielnicy Bielany w szkołach podstawowych zostanie uruchomionych sześć punktów dziennego pobytu, które będą czynne pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -16.30 oraz pięć punktów specjalistycznych.

W punktach dziennego pobytu dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników. Wykaz punktów dziennego pobytu oraz punktów specjalistycznych dostępny jest w załączniku.

Rodzic/opiekun podczas zapisu dziecka do punktu dziennego pobytu wypełnia Kartę Uczestnika i składa ją najpóźniej do 11 stycznia 2013 r. w placówce realizującej program „Zima w mieście 2013”.

Uczestnicy programu „Zima w mieście” odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły np.: II śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek. Opłatę za posiłki należy wnieść najpóźniej na 2 dni przez rozpoczęciem programu bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu lub na konto szkoły/ajenta. W przypadku dokonania opłaty przelewem na konto - w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko dziecka zima w mieście 2013”. Dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do kierownika punktu dziennego pobytu.

Uwaga!

O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic/uczeń powinien przedstawić w punkcie dziennego pobytu, w którym prowadzone będzie żywienie.