null

Zielony znak jakości dla bielańskiego przedszkola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedszkole nr 346 przy ul. Klaudyny 8 jako pierwsze bielańskie przedszkole, a trzecie w Warszawie, uzyskało Zielony Certyfikat I stopnia– znak jakości pracy placówki oświatowej za działania na rzecz rozwoju zrównoważonego (ważny 2 lata)

Przypomnijmy, że chodzi o rozwój człowieka w harmonii z przyrodą, nienaruszający w sposób istotny i nieodwracalny zasobów środowiska przy jednoczesnym respektowaniu praw ekonomii, przyrody i rozwoju społeczeństw.

Ogólnopolski program „Zielony Certyfikat – przedszkole i szkoła przyjazne środowisku” został opracowany przez ośrodek EKO-OKO i Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej i jest realizowany od stycznia 2000 r. W programie uczestniczyło dotychczas 35 placówek: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z całej Polski. Zielony Certyfikat I stopnia uzyskało 16 z nich, a II stopnia – 7.

Finał IV edycji programu „Zielony Certyfikat” odbył się 20 lutego 2004 r. w Gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Zielony Certyfikat – Europejskim Standardem Rozwoju Lokalnego”. W czasie uroczystości Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wręczył 8 placówkom wyróżnienia.

W gronie wyróżnionych znalazło się Przedszkole nr 346 z Bielan. Przedstawiciele Przedszkola, z dyrektor Ewą Jaźwińską i z-cą dyrektora Hanną Jagnieżą (koordynator programu), otrzymali gratulacje i podziękowania od Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz dyplom z zielonym znakiem jakości.