null

Zgłaszanie Inicjatyw w ramach konkursu S3EKTOR 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zgłaszania do 11 lutego 2020 r. inicjatyw w ramach konkursu S3EKTOR 2019 r.

Jak co roku miasto stołeczne Warszawa jest organizatorem konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych działań realizowanych w minionym roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Będzie to jubileuszowa X edycja konkursu. Od 2010 roku nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy. W minionych edycjach konkursu udział wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na ich zdaniem najciekawsze inicjatywy. Poprzez promocję różnorodnych działań, jakie podejmują organizacje pozarządowe, zachęcamy mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. Organizacje, których inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych kategoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10 000 zł każda. Natomiast nagroda Grand S3KTOR Za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie.

Celem konkursu jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy, a wytypowanie najlepszych inicjatyw w danym roku daje szansę na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci sektor. W ósmej edycji konkursu, podobnie jak w ubiegłorocznej przyznane zostaną nagrody finansowe za najlepsze inicjatywy oraz za całokształt.

Więcej na stronach:
http://um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia
http://www.ngo.um.warszawa.pl/s3ktor