null

Zezwolenia na alkohol

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) sklep 
  • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 
  • dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
  • jednorazowe (do 2-dni)
  • na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  • do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • powyżej 18% alkoholu

Szczegółowe informacje: procedury, druki, informacje o opłatach, numery kont

Zapytaj urzędnika: 
Informacje związane z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu możesz otrzymać dzwoniąc pod numer 44 34 696 oraz 44 34 695 możesz do nas napisać: bielany.wdg@um.warszawa.pl