null

Zdalne, wspólne posiedzenie Komisji: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Oświaty.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 26 sierpnia  2020 r  (środa) o godz. 15.30

(wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisją Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w zakresie punktów 3 i 4)

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Informacja o przygotowaniach bielańskich szkół i przedszkoli do funkcjonowania w warunkach pandemii.
  4. Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Radosław Sroczyński


Zaproszeni goście
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla  Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy


__________________________________________________________

 Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
 

Załączniki: