null

Zdalne posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego 19.05.2020 r. godz. 15:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad. 
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2019 r. oraz  protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8 stycznia 2020 r.
  4. Informacja na temat stanu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek


Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksandra Urban – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marlena Happach- Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Załączniki: