null

Zawiadomienie Kontynuacja posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 25.06.2020 r. z godz. 17:15

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadomienie
Kontynuacja posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 25.06.2020 r. z godz. 17:15
odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 

Punkty do zrealizowania:
 

  1. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zmniejszenia opłat i sposobu funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
  2. Sprawy różne, korespondencja.
  3. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

(-) Krystian Lisiak
 

Załączniki: