null

Zapytanie cenowe na realizację obiektu małej architektury ogrodowej – biblioteki plenerowej wśród kwitnących krzewów – Park Chomicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Opis projektu: Projekt zakłada postawienie w Parku Chomicza, na działce nr 97/6, obręb 70811 konstrukcji drewnianej (2-3 pnie drzew o wysokości min. 250 cm z przygotowanymi i zabezpieczonymi otworami na książki), która posłuży mieszkańcom jako miejsce wymiany książek. Obiekt ma stanąć na niezagospodarowanej części trawnika w Parku, w okolicy którego znajduje się betonowy murek. Aby uatrakcyjnić to miejsce wokół planowane jest posadzenie kwitnących krzewów. Murek powinien być obsadzony pnączami, w sąsiedztwie zostaną ustawione dwie nowe ławki. Do ww. konstrukcji powinien prowadzić chodnik ułożony z płyt.
 2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia:
  • Przygotowanie projektu konstrukcji, dopełnienie wszelkich wymaganych przed rozpoczęciem prac formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w razie konieczności zgłoszenie budowli do właściwych organów budowlanych i uzyskanie stosownych zezwoleń);
  • Wykonanie konstrukcji i jej transport, i montaż zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnych, wymaganych certyfikatów;
  • Zakup i posadzenie następujących roślin: pięciornik krzewiasty (sadzonka 40 cm – 100), bluszcz pospolity (sadzonki wysokość 30 cm – 30 szt.), kora ogrodowa;
  • Zakup płytek chodnikowych w rozmiarze 35x35 – 100 szt.;
  • Wykonanie niezbędnych prac ogrodniczych i ułożenie płytek chodnikowych (100 szt.);
  • Zakup i ustawienie dwóch ławek zewnętrznych;
  • Zakup tabliczki informacyjnej o wymiarach 18x24.

W odpowiedzi na zapytanie cenowe prosimy o zgłaszanie do dnia 20 listopada 2019r. pisemnych / e-mail ofert zawierających dane oferenta (nazwa, adres, nr NIP, ewentualnie nr KRS lub REGON) oraz cenę brutto za całkowitą realizację projektu, zgodnie z w/w specyfikacją na adres

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st Warszawy ul. Romaszewskiego 19 01-874 Warszawa lub mailowo: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl
 

Załączniki: