null

Zaplanujmy wyposażenie i program działania pawilonu edukacyjnego nad Wisłą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jednym z działań projektu „LIFE+ WislaWarszawska.pl” jest stworzenie pawilonu edukacyjnego nad Wisłą, dzięki któremu mieszkańcy Warszawy będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących brzegi Wisły oraz samej rzeki. Ośrodek ma powstać na prawym brzegu Wisły na terenie dzielnicy Praga Północ (rejon Golędzinowa, w okolicach Mostu Gdańskiego).

Zaplanuj z nami wyposażenie oraz program działania pawilonu! Zastanówmy się wspólnie m.in. nad następującymi kwestiami:

  • Jakie formy zajęć będą najbardziej atrakcyjne dla dzieci, a jakie dla dorosłych?
  • Jakie tematy zajęć będą interesujące (w ramach tematyki ptasio-wiślanej)?
  • Jakie wyposażenie będzie potrzebne, aby realizować te działania?
  • Jak pawilon powinien być udostępniany odwiedzającym i w jakich terminach powinien być otwarty?

Przyjdź na spotkanie warsztatowe:
18 września (środa), w godz. 17.30-19.30 sala edukacyjna warszawskiego ZOO, ul. Ratuszowa 1/3 (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu) Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2013 r. na adres konsultacje@um.warszawa.pl

Możesz też przekazać nam swoje pomysły nt. pawilonu drogą mailową na adres konsultacje@um.warszawa.pl.

Konsultacje w tej sprawie trwają do 30 września 2013 r.

Zgłoszone pomysły i propozycje zostaną przeanalizowane przez ekspertów pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także możliwości realizacyjnych – skonsultowane z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie brzegami Wisły. Po tej ocenie uwagi zebrane podczas konsultacji zostaną włączone w formie wytycznych do projektu budowy pawilonu, która rozpocznie się pod koniec 2014 r.


Jesteś nauczycielem w przedszkolu, w szkole podstawowej lub w gimnazjum? Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które ukierunkowane będą na potrzeby uczniów:


  • warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych
    17 września (wtorek), godz. 14.00-17.00 
  • warsztat przeznaczony dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycieli gimnazjów
    19 września (czwartek), godz. 15.00-18.00

Obydwa warsztaty odbędą się w sali edukacyjnej warszawskiego ZOO, ul. Ratuszowa 1/3  (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu).

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, dane reprezentowanej szkoły oraz nauczany przedmiot na adres marta.kaluzynska@gmail.com do 15 września 2013 r.  Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w warsztatach.

Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” realizowanego przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.