null

Zakończyliśmy pracę Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przez cały czas trwania 5. edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bielany nad prawidłowym przebiegiem procesu czuwał Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, klubów radnych, młodzieżowej rady dzielnicy, dzielnicowej rady seniorów oraz urzędników. Jego członkowie przygotowywali rekomendacje dotyczące podziału dzielnicy na mniejsze obszary, podziału kwoty dostępnej na realizacje pomysłów mieszkańców na poszczególne obszary, zasady ogólnodostępności, jakie muszą spełniać zgłaszane pomysły, a także zatwierdzali wyniki weryfikacji szczegółowej. Dnia 24 lipca spotkaliśmy się po raz ostatni, by podsumować naszą pracę, wymienić uwagi i omówić wszelkie istotne kwestie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za współpracę, zaangażowanie oraz poświęcony czas!