null

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów część II

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Leśna ścieżka oświetlona promieniami słońca.

W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany na lata od 2018 r. do 2027 r. oraz Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2018 r. do 2027 r., Lasy Miejskie — Warszawa informują, że w I kwartale 2022 r. przeprowadzane będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach:

  • trzebież późna na łącznej powierzchni 15,36 ha, w Lesie Młociny przy ul. Pułkowej (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 2f i 2d);
  • trzebież późna na łącznej powierzchni 034 ha, w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański przy ul. Dewajtis (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 17a i 17b);
  • trzebież późna na łącznej powierzchni 12,92 ha, w kompleksie leśnym ul. Insurekcji (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. Ij);
  • trzebież późna na łącznej powierzchni 18,30 ha, w Lesie Wiśniewo przy ul. 15 Sierpnia, ul. Czołowej, ul. Szynowej (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 6b, 60 6f, 6h, 6i, 610 6j, 6g, 6a, Gd, 3x, 3z, 3bx);
  • trzebież wczesna na łącznej powierzchni 2,17 ha, w Lesie Wiśniewo przy ul, 15 Sierpnia, ul. Czołowej, ul, Szynowej (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 61, 3y, 3ax, 301).

W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zbieg pielęgnacyjne - trzebież wczesna i późna. Zabiegi te będą polegały głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w zbytnim przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną wytypowane w sposób indywidualny na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych.

W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie.