null

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów część I

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Leśna ścieżka oświetlona promieniami słońca.

W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Bielany, Bemowo, Wola m.st. Warszawy oraz Gminy Stare Babice, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu (PUL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r., Planu Urządzenia Lasu (PUL) Dzielnica Wola oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPIJL) Dzielnica Wola, sporządzonego dla kompleksu Lasek na Kole na lata od 2016 do 2025 r., a także Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) sporządzonej dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r, do 2023 r., Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) Dzielnica Bemowo na lata od 2015 do 2024 r., sporządzonej dla obrębów ewidencyjnych 6-15-01 oraz 6-13-12, Lasy Miejskie — Warszawa informują, że w I kwartale 2022 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach:

  • usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo (wg. ISL Bemowo 2014-2023 pododdziały: lax, lbx; PUL Bemowo 20142023 oddziały: 1, 2, 3), w części lasu położonej w Dzielnicy Bielany;
  • usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo oraz wzdłuż dróg leśnych udostępnionych do ruchu rekreacyjnego (wg. PUL

Bemowo 2014-2023 oddziały: 4, 5, 6, 7, 8, wg ISL sporządzonej dla Kompleksu

Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r. pododdziały: 3ax, 3bx, 6axt 8ax, ISL Dzielnica Bemowo na lata od 2015 do 2024 r., sporządzonej dla obrębów ewidencyjnych 6-15-01 oraz 6-13-12,), na terenie Dzielnicy Bemowo;

  • usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy oraz wzdłuż dróg leśnych udostępnionych do ruchu rekreacyjnego w Lasku na Kole (wg. PUL Dzielnica Wola 2016-2025 oddział: 1 oraz UPUL Dzielnica Wola 2016-2025 oddz. 2), położonego w Dzielnicy Wola;
  • trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 18,64 ha (PUL Las Bemowo 20142023 pododdziały łoc, 10f, 13g, 16k, 161, 160, 16p, 19d, 191, 20a, 20b, 20c, 20d, 20f), na terenie gminy Stare Babice.

W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne — trzebieży późnej, usuwanie drzew zagrażających wzdłuż granic kompleksu. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych.

W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie.