null

XXI turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już w najbliższy piątek - 11 listopada zapraszamy dzieci i młodzież (8-16 lat) do wzięcia udziału w turnieju szachowym, zorganizowanym z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegółowy regulamin oraz informacja o zapisach na naszej stronie.
Turniej jest współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

I. ORGANIZATOR
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka"  tel. 22 834 76 98

II. TERMINY I MIEJSCE
Turniej odbędzie się 11 listopada 2016 r. (piątek) w Klubie Mieszkańców 
WSBM Chomiczówka, Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  Zapisy wstępne na stronie internetowej www.chessarbiter.com

2.  Zapisy ostateczne po potwierdzeniu zgłoszenia internetowego i wpłacie wpisowego   w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1, w dniu 11.11.2016 r. w godz: 9.00 – 9.30.

3.  W przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych, istnieje możliwość zapisu bezpośrednio w dniu imprezy w godz:9.30 - 9.45.

4.  W imprezie może uczestniczyć 120 osób.

5.  Wpisowe za udział w turnieju wynosi 15 zł.

6.  W przypadku zgłoszeń  poniżej 10 osób w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat organizator zastrzega sobie prawo połączenia tych grup.

IV. UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:

1.  grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2008 i młodsi

2.  grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2006 i młodsi

3.  grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2004 r. i młodsi.

4.  grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2000 r. i młodsi.

V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

VI. NAGRODY

1. Statuetki za zajęcie miejsc 1 - 3 w każdej grupie wiekowej.

2. Nagrody w postaci kart prezentowych empik (bonów towarowych) o wartości:

Grupa wiekowa I do 8 lat

1.  miejsce  -  150 zł

2.  miejsce   -  75 zł

3.  miejsce  -   50 zł

Grupa wiekowa II do 10 lat

1.  miejsce  -  150 zł

2.  miejsce  -    75 zł

3.  miejsce  -    50 zł

 

 

Grupa wiekowa III do 12 lat

1.  miejsce  -  250 zł

2.  miejsce  -. 150 zł

3.  miejsce  -   50 zł

 

Grupa wiekowa IV do 16 lat

1.  miejsce  -  300 zł

2.  miejsce  -  200 zł

3.  miejsce  -  100 zł

3. Wśród wszystkich uczestników turnieju zostają rozlosowane nagrody pocieszenia.

4.Każdy uczestnik turnieju otrzyma drobny upominek.

VII. TERMINARZ TURNIEJU
11 listopada 2016 r. (piątek)

godz. 9:00  - 9.30  -   zapisy ostateczne, wpłata wpisowego

godz: 9.30 -  9.45   -   zapisy dodatkowe przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych,

godz. 9.45              -  odprawa techniczna

godz.10:00             -   otwarcie turnieju

godz.10:00 - 14:30   -   rundy I - VII

godz.15:00            -   zakończenie turnieju, wręczenie  nagród 

VIII. Sędziowie

  • Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
  • Sędzia główny - Adam Umiastowski
  • Sędzia rundowy - Paweł Szydziak
  • Sędzia rundowy - Leon Lech

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego  wykorzystania  utrwalonego w formie fotografii  wizerunkuuczestników  turnieju w materiałach informacyjnych  publikowanych w prasie i  na stronach internetowych.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji  Komunikatu Organizacyjnego
  3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
  4. Kontakt z organizatorem: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  „Chomiczówka”  tel./fax  22 834 76 98   e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl   www.tkkfchomiczowka.waw.pl