null

XLIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 14 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                    

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję XLIX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 14 grudnia  2022 r. o godz. 17.00.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ........................ z 05.10.2022 r., uzupełnionej pismem z 17.10.2022 r., na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie. (Druk Nr 353.01).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ...................... z 03.10.2022 r. na działania Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy Szkoły Filialnej w Warszawie (Druk Nr 354.01).
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 352.01).
  7. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  8. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski