null

XLI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy 
                   

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ........................ z dnia 27.01.2022 r. na działania Dyrekcji Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 286.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ustalenia ich składów osobowych  i przedmiotu działania. (Druk Nr 309.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 294.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 311.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2021. (Druk Nr 295.01)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 106/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 296.01)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 111/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 715/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla „Marymont Stary” oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla „Marymont Stary”, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Marymont Stary - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Marymont Stary – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 297.01)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie  uchylenia uchwały Nr 110/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 719/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Marymont” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Marymont - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Marymont – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 298.01)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 119/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 716/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Wrzeciono” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 299.01)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 113/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 147/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Olszyna – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Olszyna - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Olszyna – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 300.01)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 114/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 209/XXIX/2013 Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Piaski – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Piaski – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Piaski – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 301.01)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 112/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 146/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 83/XII/2011 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 października 2011 r. w sprawie nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Młociny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Młocin - jednostce niższego rzędu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Młocin – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Młocin – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 302.01)
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 116/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 701/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu  Samorządu Mieszkańców Osiedla Ruda oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Ruda, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Ruda – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Ruda – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 303.01)
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 118/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 184/XXVII/2013 Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu  Samorządowi Mieszkańców Wólka Węglowa-Placówka - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wólka Węglowa-Placówka – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wólka Węglowa-Placówka – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 304.01)
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr 115/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 718/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Radiowo” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 305.01)
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 109/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 145/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” -  jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 306.01)
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr 213/XLIII/2018 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządu Mieszkańców Chomiczówka - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu. (Druk Nr 307.01)
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr 117/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 148/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania  statutu Samorządowi Mieszkańców Wawrzyszew - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wawrzyszew – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wawrzyszew – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 308.01)
 22. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 23. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 24. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski