null

XIV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa  (Dz.U. z 2018.1817 j.t.) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2  i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814)  zwołuję na dzień  17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 XIV Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII i XIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  w sprawie rozpatrzenia skargi ………….. z dnia 7.06.2019 r., kontynuowanej pismem z dnia 18.06.2019 r. na działania Dyrektora Przedszkola nr 340  „Kasztanowego Ludka” w Warszawie. (Druk nr 76.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Bielan jako organu samorządowego młodzieży. (Druk nr 77.01)
 6. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o Warszawy o przyznanie środków finansowych na instalację urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk nr 73.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok. (Druk nr 78.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania dzielnicowego  załącznika Nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2020 rok. (Druk Nr 80.01)
 9. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 10. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski
 

Załączniki: