null

XIII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa, 5.09.2019 r.

Rada Dzielnicy                                                                              
Bielany m.st. Warszawy    

Zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) na wniosek radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej  i Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwołuję XIII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa. (Druk nr 74.01)
  3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski

Załączniki: