null

Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st Warszawy w dziedzinie promocji działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bielany to dzielnica słynąca nie tylko z dużej ilości zieleni ale także ciekawej historii oraz zabytków. Bielany to Dzielnica, w której tworzyło i tworzy a także mieszka wielu artystów i miłośników kultury. Na terenie dzielnicy działa doskonale zorganizowana sieć obiektów kulturalnych, między innymi: Bielański Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna im. St. Staszica ze swoimi filiami czy Miejsca Aktywności Lokalnej. Ofertę kulturalną proponowaną przez Urząd Dzielnicy Bielany i podległe jemu jednostki, uzupełniają imprezy, wystawy, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne realizowane przez bardzo prężnie działające na tym terenie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

„Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st Warszawy w dziedzinie promocji działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury w dzielnicy Bielany” zostało stworzone po to aby nagrodzić osoby i podmioty, które promują i upowszechniają kulturę w Dzielnicy Bielany.

W tym roku chcemy abyście Państwo stali się częścią tego przedsięwzięcia, dlatego zachęcamy i zapraszamy do zgłaszania Kandydatur, w następujących kategoriach:

 1. TWÓRCA – dla artysty działającego na terenie Dzielnicy Bielany lub w inny sposób związanego z Dzielnicą Bielany;
 2. ANIMACJA KULTURY – za popularyzację kultury poprzez organizację autorskich projektów kulturalnych oraz działania mające na celu integrację mieszkańców Dzielnicy Bielany;
 3. EDUKACJA KULTURALNA – za działania warsztatowe, rozwijające potencjał twórczy uczestników i pogłębiające ich wiedzę o kulturze na terenie Dzielnicy Bielany;
 4. BIELAŃSKI AUTOR – dla pisarza lub dziennikarza, który zajmuje się tematyką związaną z Dzielnicą Bielany;
 5. BIELAŃSKIE MIEJSCE KULTURY – dla placówki na terenie Dzielnicy Bielany, w której skupia się różnorodna działalność artystyczna, otwarta dla ludzi kultury, artystów i uczestników życia kulturalnego;
 6. AMBASADOR BIELAN – dla osoby, która popularyzuje wiedzę o Dzielnicy Bielany budując jej pozytywny wizerunek w innych dzielnicach Warszawy;
 7. MECENAS KULTURY – dla instytucji wspierającej działania kulturalne na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 8. KULTURALNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA – dla organizacji pozarządowej działającej na terenie Dzielnicy Bielany, której działania związane są z popularyzacją wiedzy o kulturze;
 9. BIELAŃSKI CYKL – za organizowany w Dzielnicy Bielany cykl wydarzeń artystycznych;
 10. NAGRODA SPECJALNA – za całokształt wieloletniej pracy twórczej, dla artysty związanego z Dzielnicą Bielany z długoletnim, udokumentowanym dorobkiem artystycznym.

Karty będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.bielany.waw.pl
oraz  w wersji papierowej  w:

 1. Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany, przy ul. S. Żeromskiego 29;
 2. Bielańskim Ośrodku Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Goldoniego 1;
 3. Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Estrady 112;
 4. Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Z. Romaszewskiego 19;
 5. Mediatece Start - Meta przy ul. Szegedyńskiej 13a.

Wypełnione karty mogą zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres: bielany.kultura@um.warszawa.pl.

Głosowanie trwa do 2.02.2020 r.

Załączniki: