null

WYNIKI Z WYBORÓW DO RADY DZIELNICY BIELANY

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Bielany w dniu 18 listopada 2014 r. ogłosiła wyniku wyborów do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów.

W okręgu tym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze: 3 mandat(y) dla listy nr 4 2 mandat(y) dla listy nr 3

Radnymi zostali wybrani:

1) BANASIAK Teresa Renata z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) KULESZA Stefan z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3) PIENIEK Daniel Tomasz z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) PORĘBA Małgorzata z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
5) ZANIEWSKI Jan z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów.

W okręgu tym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze: 3 mandat(y) dla listy nr 3 2 mandat(y) dla listy nr 4

Radnymi zostali wybrani:

1) BORKOWSKI Wojciech Józef z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) ROMANIK Emilia Katarzyna z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3) SOJA-KOZŁOWSKA Ilona z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) SZCZEPAŃSKI Szczepan Franciszek z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5) ZAKRZEWSKI Ryszard z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów.

W okręgu tym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze: 3 mandat(y) dla listy nr 4 2 mandat(y) dla listy nr 3

Radnymi zostali wybrani:

1) CHMIELEWSKI Maciej z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2) HERBICH Tomasz Maciej z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3) NESKA Anna z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4) POPŁAWSKA Ilona z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
5) UMIŃSKI Sławomir Bogdan z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 5 mandatów.

W okręgu tym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze: 2 mandat(y) dla listy nr 3 2 mandat(y) dla listy nr 4 1 mandat(y) dla listy nr 6

Radnymi zostali wybrani:

1) CZARNECKA Anna Maria z listy nr 6 KKW SLD LEWICA RAZEM
2) LERCZAK Magdalena z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3) ROSZKOWSKI Jakub Jan z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4) ŚLASKI Piotr Cezary z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
5) ŚWIDERSKI Michał Edmund z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 5 mandatów.

W okręgu tym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze: 2 mandat(y) dla listy nr 3 2 mandat(y) dla listy nr 4 1 mandat(y) dla listy nr 6

Radnymi zostali wybrani:
1) RADZIEJEWSKA Joanna Maria z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2)ŚWIDERSKI Łukasz Jan z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3) WALENTYNOWICZ Iwona z listy nr 6 KKW SLD LEWICA RAZEM
4) WIECZOREK Joanna z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5) WRÓBEL Robert Dariusz z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP