null

Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Drukuj otwiera się w nowej karcie