null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

1/2017

dzierżawa

ul. Kasprowicza cz.dz. 10 z obr. 7-05-01 pow. 30m²

2/2017

dzierżawa

ul. Pruszyńskiego cz.dz. 154/3 z obr. 7-05-09 pow. 20.50m²

3/2017

dzierżawa

ul. Marymoncka cz.dz. 154/3 z obr. 7-05-09 pow. 7,50m²

4/2017

dzierżawa

ul. Pruszyńskiego cz.dz. 149 z obr. 7-05-09 pow. 10m²

5/2017

dzierżawa

ul. Pęcicka cz.dz.16 z obr. 7-04-08 pow. 188,62m²

6/2017

dzierżawa

ul. Skalbmierska 1, ul. Reymonta 24, ul. Reymonrta 26,ul.Reymonta 28, ul. Żeromskiego 66/72A cz.dz. 109 z obr. 7-05-06 pow. 54m²

7/2017

dzierżawa

ul. Płatnicza dz. 53/1 z obr. 7-05-11 pow. 5m²

8/2017

dzierżawa

ul. Lektykarska dz. 265 z obr. 7-04-09 pow. 8m²

9/2017

dzierżawa

ul. Zabłocińska cz.dz. 11/15 z obr. 7-04-07 pow. 3544m²