null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

258/2016 dzierżawa ul. Kolektorska dz. 84/6 i 78/14 z obr. 7-04-08 pow. 183m²
259/2016 dzierżawa ul. Chlewińska cz.dz. 76/5  z obr. 7-04-07 pow. 0,30m²
260/2016 dzierżawa ul. Conrada 5 cz.dz. 81 z obr. 7-08-15 pow. 1m²