null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

244/2016 dzierżawa ul. Kolektorska dz. 4/1 z obr. 7-04-07 pow. 349m²
245/2016 dzierżawa ul. Oczapowskiego 4 dz. 12/3 z obr. 7-05-02 pow. 21m²