null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia :

236/2015 dzierżawa ul. Pelplińska 33 cz. dz. 117 z obr. 7-04-09 pow. 6m²
237/2016 dzierżawa ul. Broniewskiego r. Reymonta cz.dz. 8/1 z obr. 7-05-11

--