null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

231/2016 dzierżawa ul. Staffa 36 cz.dz. 22 z obr. 7-05-12 pow. 142m²
232/2016 dzierżawa ul. Palisadowa(od Herbowej i Wóycickiego) cz.dz. 68/2 z obr. 7-11-01 pow. 120m²
233/2016 dzierżawa ul. Wóycickiego 1/3 cz.dz. 40/3, 40/4, 63/3, 64/4 z obr. 7-10-02 pow. 1388,84m²
234/2016 dzierżawa ul. Wrzeciono cz.dz. 114/17 z obr 7-07-02 pow. 8m²
235/2016 dzierżawa ul. Duracza 11 dz. 57/8 z obr. 7-05-13 pow. 17m²

--