null

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

97/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Broniewskiego 91-95 cz. dz. ew. nr 10/9 z obr. 7-06-01 KW WA1M/00317442/9 pow. 1427,50m²

98/2017

dzierżawa

Warszawa ul. Grochowiaka dz. ew. nr 94/2 z obr. 7-04-02 KW Nr 168769 pow.