null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

229/2016 dzierżawa ul. Księgarzy cz.dz. 183 z obr. 7-05-11 pow. 170m²
230/2016 dzierżawa ul. Pelplińska 11 dz. 146 z obr. 7-04-09 pow. 40m²