null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

31/2017

dzierżawa

al. Zjednoczenia 41/45, al. Zjednoczenia 47/51 cz.dz. ew. nr 41/3 z obr. 7-05-04 pow. 12,48m²

32/2017

dzierżawa

ul. Kasprowicza 38, ul. Kasprowicza 40, ul. Kasprowicza 42/44 cz.dz. ew. nr 6 z obr. 7-05-05 pow. 10m²

33/2017

dzierżawa

ul. Kasprowicza 52 cz.dz. ew. nr 94 z obr. 7-05-04 pow. 17,35m²

34/2017

dzierżawa

ul. Schroegera 89 cz.dz. ew. nr 25 z obr. 7-05-06 pow. 13,60m²

35/2017

dzierżawa

al. Zjednoczenia 15, al. Zjednoczenia 17 cz.dz. ew. nr 117 z obr. 7-05-03 pow. 28,12m²

36/2017

dzierżawa

ul. Lektykarska dz. ew. nr 265 z obr. 7-04-09 pow. 8m²

37/2017

dzierżawa

ul. Parandowskiego cz.dz. ew. nr 30, 34, 37, 13  z obr. 7-04-01 pow. 171m²

38/2017

dzierżawa

ul. Żeromskiego 43 dz. ew. nr 202 z obr. 7-05-11 pow. 37m²

39/2017

dzierżawa

ul. Płatnicza dz. ew. nr 53/1 z obr. 7-05-11 pow. 5m²

40/2017

dzierżawa

ul. Skalbmierska 14 cz.dz. ew. nr 41/23 z obr. 7-05-02 pow. 27,12m²

41/2017

dzierżawa

ul. Rydla 77 cz.dz. ew. nr 139 z obr. 7-05-11 pow. 43m²

42/2017

dzierżawa

ul. Kolektorska 50 cz.dz. ew. nr 78/12 i 84/4 z obr. 7-04-08 pow. 57m²

43/2017

dzierżawa

ul. Daniłowskiego cz.dz. ew. nr 54 i 96 z obr. 7-05-07 pow. 148m²

44/2017

dzierżawa

ul. Kasprowicza cz.dz. ew. nr 10 z obr. 7-05-01 pow. 30m²

45/2017

dzierżawa

ul. Marymoncka 83/87 cz.dz. ew. nr 78/4 z obr. 7-05-05 pow. 19,50m²

46/2017

dzierżawa

al. Zjednoczenia 3/9 cz.dz. ew. nr 75 z obr. 7-05-07 pow. 21m²

47/2017

dzierżawa

ul. Jarzębskiego r. ul. Magiera cz.dz. ew. nr 121/3 z obr. 7-05-12 pow. 56m²

48/2017

dzierżawa

ul. Kasprowicza 58, 60, 62, 64 i 66 cz.dz. ew. nr 10 z obr. 7-05-01 pow. 35m²

49/2017

dzierżawa

al. Zjednoczenia 21/23, ul. Kasprowicza 53 cz.dz. ew. nr 117 z obr. 7-05-03 pow. 14,32m²

50/2017

dzierżawa

ul. Kasprowicza 54 cz.dz. ew. nr 94 z obr. 7-05-04 pow. 18,25m²

51/2017

dzierżawa

ul. Kulczycka 3, Oczapowskiego 2 cz.dz. ew. nr 5 z obr. 7-05-02 pow. 53,30m²

52/2017

dzierżawa

ul. Schroegera 75/79 cz.dz. ew. nr 4/3 z obr. 7-05-07 pow. 30m²

53/2017

dzierżawa

ul. Oksywska r. ul. Kolektorskiej cz.dz. ew. nr 48 z obr. 7-04-13 pow. 198m²