null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20/2017     dzierżawa     ul. Marymoncka 43, 45 cz.dz. 154/3 z obr.  7-05-09 pow. 15m²
21/2017     dzierżawa     ul. Schroegera cz.dz. 92/1 z obr. 7-05-02 pow. 10m²
22/2017     dzierżawa     ul. Literacka cz.dz. 7/4 z obr. 7-06-04 pow. 8,62m²
23/2017     dzierżawa     ul. Podczaszyńskiego 14, 16 cz.dz. 154/3, 117 z obr. 7-05-09 pow. 28,50m²
24/2017     dzierżawa     ul. Kasprowicza 37 cz.dz. 141/4 z obr. 7-05-08 pow. 0,25m²
25/2017     dzierżawa     ul. Marymoncka 39 cz.dz. 154/3 z obr. 7-05-09 pow. 20,50m²
26/2017     dzierżawa     ul. Skalbmierska 16, 18 cz.dz. 41/23 z obr. 7-05-02 pow. 20m²
27/2017     dzierżawa     ul. Leśmiana 10 cz.dz. 149 z obr. 7-05-09 pow. 13m²
28/2017     dzierżawa     ul. Przybyszewskiego 44 cz.dz. 65 z obr. 7-05-06 pow. 8,50m²
29/2017     dzierżawa     ul. Żeromskiego 64, 66/72 cz.dz. 104/2 z obr. 7-05-06
30/2017     dzierżawa     ul. Leśmiana 6, 8 cz.dz. 149 z obr. 7-05-09 pow. 28m²