null

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

238/2016 dzierżawa ul.Przybyszewskiego 48/54 cz.dz. 86 z obr.       7-05-06 pow. 13,90m²
239/2016 dzierżawa ul. Słowiańska cz.dz. 47/11 z obr. 7-04-07 pow. 201m²
240/2016 dzierżawa ul. Schulza 3 dz. 30/2 z obr. 7-04-02 pow. 160m²
241/2016 dzierżawa ul. Lektykarska 34 dz. 162 z obr. 7-04-02 pow. 209m²
242/2016 dzierżawa ul. Rydla 67 cz.dz. 150 z obr. 7-05-11 pow. 18m²
243/2016 dzierżawa ul. Marymoncka cz.dz. 155/2 z obr. 7-05-09 pow. 600m²