null

Wykaz nr BM-WZ-7/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Podleśnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

 

że w dniu 8 lipca 2020 r. na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-7/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Podleśnej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00528558/7, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/2 o powierzchni 1 598 m2 w obrębie 7-04-01.

Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl.

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieograniczonego_nieruchomosc.htm

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

Załączniki: