null

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

129/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Schroegera 90 A cz.dz.ew.nr 92/1 z obrębu 7-05-02 KW WA1M/00187606/6 o pow. 30 m2

x

2019-05-29

2019-06-19

bpr

130/2019

dzierżawa

Warszawa, ul Przy Agorze 7 cz.dz.ew.nr 112/11 z obrębu 7-07-03 KW1M/00138662/8 o pow. 806,54 m2

x

2019-05-29

2019-06-19

mwa

131/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Wrzeciono 36 cz.dz.ew.nr 114/17 z obrębu 7-07-02 KW WA1M/00310460/2 o pow. 736m2

x

2019-05-29

2019-06-19

mwa

132/2019

dzierżawa

Warszawa, ul Frygijska dz.ew.nr 16/2 , 21/2 z obrębu 7-07-05 KW WA1M/00338038/7 i WA1M/00399995/8 o pow. 21 m2

x

2019-05-29

2019-06-19

mwa

133/2019

dzierżawa

Warszawa, Wóycickiego i ul. Herbowa cz.dz.ew.nr 68/2 z obrębu 7-11-01 KW nr WA1M/00167601/5 o pow. 103m2

x

2019-05-29

2019-06-19

mwa

 


--
Weronika Wąsowska
Sekretarka
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Bielany
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy

ul. S. Żeromskiego 29, pokój 237, 01-882 Warszawa
tel. +48224434712
faks +48223254498
Wwasowska@um.warszawa.pl
www.bielany.waw.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.