null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: 62/2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

62/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Jarzębskiego 4 cz. dz. ew 121/3 z obrębu 7-05-12 KW nr WA1M/00312160/3 pow.21,74 m 2

x

2018-06-25

2018-07-16

JDE