null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

250/2016 dzierżawa al.. Zjednoczenia 25 cz.dz. 97 z obr. 7-05-04 pow. 490m² i 48m²