null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

247/2016 dzierżawa ul. Lisowska 23 cz.dz. 20 z obr. 7-05-12 pow. 48m²