null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
 
246/2016 dzierżawa ul. Grodeckiego 4 cz.dz. 100 z obr. 7-05-02 pow. 13,60 m²