null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

  Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia :

 228/2016 dzierżawa al.. Zjednoczenia 36 cz.dz. 85/3 z obr. 7-05-08 pow. 80m²