null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Dzielnicy Bielany informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

254/2016  dzierżawa  ul. Parandowskiego 10/5 z obr. 7-04-01 pow. 49m²